2024. július 16.

oszod3

Előterjesztések

2024
2024.07.04

acrobat Előterjesztés - A 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról

acrobat Előterjesztés - Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és a 2024. évi igénylés feltételeiről

acrobat Előterjesztés - A közösségi együttélés alapvető szabályairól és az azokat sértő magatartás jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

acrobat Beszámoló - A Takáts Gyula Könyvár 2023. évi könyvtári szolgáltatásairól

acrobat Tájékoztató - A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2024.05.16

acrobat Előterjesztés - Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának tárgyalásáról és rendeletalkotásról

acrobat Előterjesztés - Beszámoló Balatonőszöd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról

acrobat Beszámoló - Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

acrobat Előterjesztés - Balatonőszöd Község helyi jelentőségű védett természeti területei kijelölésének eljárásához

acrobat Előterjesztés - Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Balatonőszödi Községi Önkormányzatnál 2023. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

 

2024.04.25

acrobat Előterjesztés - 2024. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

 

2024.04.25

acrobat Előterjesztés - A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadásáról

acrobat Beszámoló - A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

 

2024.03.27

acrobat Előterjesztés - A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

acrobat Előterjesztés - Önkormányzat által fenntartott és működtetett szociális alapszolgáltatás (szociális étkeztetés) 2023. évi szakmai munkájáról

acrobat Előterjesztés - A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról

acrobat Előterjesztés - A Strand vízellátás tervezésének módosításáról

acrobat Előterjesztés - Balatonőszöd Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről

acrobat Előterjesztés - NHKV Zrt. által kiírt Tisztítsuk meg az országot II. a hulladékfelszámolási pályázat c. felhívására benyújtani kívánt pályázat kapcsán

acrobat Előterjesztés - 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás c. felhívására benyújtani kívánt pályázatról

 

2024.02.22

acrobat Előterjesztés - A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

acrobat Előterjesztés - A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 

2024.02.22

acrobat Előterjesztés - Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásáról

acrobat Melléklet - 2024. költségvetés 2. forduló.xlsx

acrobat Előterjesztés - Balatonőszöd Község Polgármesterének 2024. évre vonatkozó cafeteria-juttatás megállapításáról

acrobat Előterjesztés - A Közművelődési alapszolgáltatás éves tervéről

 

2024.02.08

acrobat Előterjesztés - Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásáról (I. forduló)

acrobat Melléklet 2024. költségvetés 1. forduló.xlsx

acrobat Előterjesztés - 2023-2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetének önk.-i véleményezéséről és elfogadásáról

acrobat Előterjesztés - A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2020-2025 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

acrobat Előterjesztés - A 2024. évi horgászversenyek engedélyezéséről

acrobat Előterjesztés - A postai szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláráról

acrobat Előterjesztés - A 2024. évi munkaterv elfogadásáról

acrobat Előterjesztés - A 2024_2025-ös tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetének önkormányzati véleményezéséről, elfogadásáról

acrobat Tájékoztató - A Polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről