2023. május 28.

oszod3

Előterjesztések

2023
2023.05.25

acrobat Előterjesztés - Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. zárszámadás

acrobat Előterjesztés - Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalék átcsoportosításáról

acrobat Előterjesztés - Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításának tárgyalásáról és rendeletalkotásáról - zárszámadás

acrobat Előterjesztés - Önkormányzat 2022. évi éves beszámolójáról és zárszámadási rendelet elfogadásáról

acrobat Előterjesztés - Rendeletalkotás a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

acrobat Előterjesztés - Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

acrobat Előterjesztés - Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5_2023.(III.31) OGY határozat megerősítéséről

 

2023.03.30

acrobat Előterjesztés - 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

acrobat Előterjesztés - Beszámoló Önkormányzat által fenntartott szociális alapszolgáltatás 2022. évi szakmai munkájáról

acrobat Előterjesztés - A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról

 

2023.03.21

acrobat Előterjesztés - Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak Alapító Okirat módosítása

 

2023.02.23

acrobat Előterjesztés - A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

2023.02.14

acrobat Előterjesztés - Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásáról

acrobat Előterjesztés - A Helyi adókról szóló 8/2014. (XI.26.) rendelet módosításáról

acrobat Előterjesztés - A szociális ellátásokról szóló rendeletek módosításához

acrobat Előterjesztés - A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosítása

acrobat Előterjesztés - Önk. saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek jóváhagyásáról

acrobat Előterjesztés - 2023-2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetének önk.-i véleményezéséről és elfogadásáról

acrobat Előterjesztés - A közművelődési alapszolgáltatás éves tervéről

acrobat Előterjesztés - Ingatlan bérbeadásáról

acrobat Előterjesztés - A Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

acrobat Előterjesztés - A Polgármester 2023. évre vonatkozó cafeteria-juttatás megállapításáról

acrobat Előterjesztés - A Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

acrobat Előterjesztés - Szemes-Őszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének jóváhagyásáról

 

2023.01.20

acrobat Előterjesztés - Önkormányzat - Balatonőszöd Szabadság u. 89. sz. alatti ingatlan helyiségeinek bérbeadása